Možnosti snížení emisí u mimosilničních strojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Graja, Roman
dc.contributor.author Zeman, Jakub
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:06:28Z
dc.date.available 2016-04-25T16:06:28Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64012
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá celkovými možnostmi snížením emisí u mimosilničních strojů a realizaci snížení emisí na praktickém příkladu motoru MMZ D 245.2S3B. Zahrnuje především současnou problematiku při hledání technologie ke splnění daného emisního limitu. cze
dc.format 80 s.
dc.format.extent 4201566 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject emise cze
dc.subject emisní limit cze
dc.subject mimosilniční stroje cze
dc.subject výsledné hodnoty cze
dc.subject systém k následné úpravě výfukových plynů cze
dc.subject emissions eng
dc.subject emission limit eng
dc.subject off road equipment eng
dc.subject resulting values eng
dc.subject exhaust aftertreatment system eng
dc.title Možnosti snížení emisí u mimosilničních strojů cze
dc.title.alternative Options reduction of emissions from non-road machines eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Křivánek, Vítězslav
dc.date.accepted 2016-01-20
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the possibilities of reducing overall emissions for non-road machinery and implementation of emission reduction on a practical example of the engine MMZ D 245.2S3B. It consists mainly of current issues in search technology to meet the emission limit. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33634
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 29423
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account