Vliv svařování na dvoufázovou ocel pro bezpečnostní prvky autokaroserií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schmidová, Eva
dc.contributor.author Ondráček, Petr
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:06:12Z
dc.date.available 2016-04-25T16:06:12Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-05-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64008
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je věnována základním analýzám vlivu svařování na výchozí strukturu materiálu a na statické vlastnosti dvoufázové feriticko-martenzitické oceli. V teoretické části je uveden sortiment vysokopevných ocelí, používaných pro konstrukci karoserií silničních vozidel. Při použití těchto materiálů dochází ke zvýšení pasivní bezpečnosti a zároveň snížení hmotnosti vozidla. To má pozitivní vliv na spotřebu paliva a ekologii. V experimentální části byly provedeny rozbory oceli DP 450, a bodových odporových svarových spojů. Svarové spoje byly odebrány z konkrétních částí výlisku karoserie automobilu. Vyhodnocení vlivu svařování vycházelo z metalografických rozborů tepelně ovlivněné oblasti. Vliv svařování na mechanické parametry, byl hodnocen měřením tvrdosti a statickými tahovými zkouškami neovlivněného základního materiálu ve srovnání s pevností svarových spojů. cze
dc.format 53 s.
dc.format.extent 3632422 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bodový odporový svar cze
dc.subject dvoufázová ocel cze
dc.subject podélník automobilu cze
dc.subject tepelně ovlivněná oblast cze
dc.subject resistance spot weld eng
dc.subject dual-plase steel eng
dc.subject longitudinal part car eng
dc.subject heat affected zone eng
dc.title Vliv svařování na dvoufázovou ocel pro bezpečnostní prvky autokaroserií cze
dc.title.alternative Impact of welding dual-phase steels for safety elements of the car body eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-01-18
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis is devoted to basic analysis of the impact of welding on default structure material and the static characteristic of the dual-phase ferritic-martensitic steels. In the theoretical part an assortment of high-strength steels, used for construction body road vehicles, is presented. Use of these materials increases the passive safety and also reduces weight of the vehicle. This has a positive effect on the fuel economy and ecology. In the experimental part an analysis of DP 450 steel and resistance spot welded joints were made. Welded joints were taken from specific places of the pressed pieces of a car body. The evaluation of impact of welding was based on a metallographic analysis from heat affected zone. The Influence of welding on the mechanical parameters was evaluated by measuring the hardness and testing of static tensile of unaffected base material compared with the strength of welded joints. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní prostředky: Silniční vozidla cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33638
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 27750
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account