Zvýšení provozní spolehlivosti elektrických lokomotiv řady 151 (ČD)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Michal
dc.contributor.author Svoboda, Miroslav
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:06:08Z
dc.date.available 2016-04-25T16:06:08Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2014-05-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/64004
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tématem spínání VN stykačů elektrických lokomotiv řady 151 (ČD). Problematika spínání významně ovlivňuje poruchovost vozidel v souvislosti s vytvářením nežádoucích napěťových špiček nebo proudových rázů v trakčním obvodu. V materiálu je navrženo řešení vedoucí ke zvýšení provozní spolehlivosti zmíněných lokomotiv. cze
dc.format 92 s.
dc.format.extent 3489757 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject železnice cze
dc.subject lokomotivy cze
dc.subject provozní spolehlivost cze
dc.subject VN stykač cze
dc.subject měřící aparatura cze
dc.subject railway eng
dc.subject locomotives eng
dc.subject operational reliability eng
dc.subject high voltage contactor eng
dc.subject measuring equipment eng
dc.title Zvýšení provozní spolehlivosti elektrických lokomotiv řady 151 (ČD) cze
dc.title.alternative Increase of operational reliability of electric locomotives series 151 (ČD) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-01-20
dc.description.abstract-translated This thesis concerned with switching high voltage contactors of electric locomotives series 151 (Czech Railways). The issue of switching significantly affects vehicle failure related to the formation of undesirable voltage spikes or transients in the traction circuit. The document proposed solutions to increase the reliability of these engines. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33636
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 24014
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account