Marketing čerpacích stanic společnosti ZDAR, a. s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lejsková, Pavla
dc.contributor.author Málková, Zuzana
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:05:52Z
dc.date.available 2016-04-25T16:05:52Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63999
dc.description.abstract Práce je zaměřena na navržení nových marketingových aktivit, které by zvýšily zájem stávajících zákazníků a oslovily by nové zákazníky čerpacích stanic vybrané společnosti ZDAR, a. s. V první části práce jsou teoreticky definovány jednotlivé pojmy z oblasti marketingu. Dále jsou popsány čerpací stanice společnosti ZDAR, a. s. dle marketingového mixu 6P a je provedena PEST analýza a Porterova analýza pěti konkurenčních sil. Ve třetí části jsou navrženy nové marketingové aktivity, které jsou následně ekonomicky zhodnoceny. cze
dc.format 68 s.
dc.format.extent 2070846 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject marketing cze
dc.subject čerpací stanice cze
dc.subject produkty cze
dc.subject cena cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject distribuce cze
dc.subject lidé cze
dc.subject procesy cze
dc.subject marketing eng
dc.subject gas stations eng
dc.subject products eng
dc.subject price eng
dc.subject communication eng
dc.subject distribution eng
dc.subject people eng
dc.subject processes eng
dc.title Marketing čerpacích stanic společnosti ZDAR, a. s. cze
dc.title.alternative Marketing of gas stations ZDAR, Inc. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Latislavová, Andrea
dc.date.accepted 2016-01-20
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on gas stations selected transportation company ZDAR, Inc. and as proposing new marketing initiatives that would increase the interest of current customers and reach out new customers. The first part of thesis theoretically defined various concepts of marketing. The following describes the company's filling stations ZDAR, Inc. according to the marketing mix 6P and a PEST analysis and Porter's five forces analysis. In the third part they are designed new marketing initiatives, which are then evaluated economically. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33783
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 28028
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account