Systém získávání, výběru a adaptace zaměstnanců ve společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lejsková, Pavla
dc.contributor.author Kupcová, Martina
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:05:51Z
dc.date.available 2016-04-25T16:05:51Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63998
dc.description.abstract Diplomová práce popisuje a analyzuje proces výběru, získávání a adaptace nových zaměstnanců ve společnosti SŽDC, státní organizace. Zájem je soustředěn především na technické profese a jejich nábor prostřednictvím webových stránek organizace. Použité metody jsou SWOT analýza, pozorování, analýza konkurence a sestavení osobního dotazníku. cze
dc.format 74 s.
dc.format.extent 3371935 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject získávání cze
dc.subject výběr cze
dc.subject adaptace cze
dc.subject zaměstnanci cze
dc.subject webové stránky cze
dc.subject recruitment eng
dc.subject selection eng
dc.subject adaptation eng
dc.subject employees eng
dc.subject web sites eng
dc.title Systém získávání, výběru a adaptace zaměstnanců ve společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace cze
dc.title.alternative System of recruitment, selection and adaptation of employees at the Railway Infrastructure Administration, state organization eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pospíšil, Evžen
dc.date.accepted 2016-01-20
dc.description.abstract-translated Thesis describes and analyzes the process of selection, recruitment and adaptation of new employees at SŽDC, state organization. Interest is focused mainly on the technical professions and their recruitment through the organization's website. The methods are SWOT analysis, observations, analyze competitors and build a personal questionnaire. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33788
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 28006
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account