Mýtné systémy a jejich dopady na vzorce chování uživatelů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drahotský, Ivo
dc.contributor.author Špička, Jan
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:05:42Z
dc.date.available 2016-04-25T16:05:42Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-08-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63990
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá rozborem městských mýtných systémů, které jsou jedním z dopravně politických nástrojů pro omezování především individuální automobilové dopravy v centrech velkých měst. Hlavní náplní práce je analýza technických, technologických a především socioekonomických aspektů, které jsou spojeny s efektivním fungováním mýtných systémů. Dále se práce zabývá zhodnocením potenciálu zavedení tohoto nástroje do prostředí hlavního města Prahy. V závěrečné části práce je syntéza všech získaných údajů a jeho aplikace do kontextu hlavního města. cze
dc.format 81 s.
dc.format.extent 2415519 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject městský mýtný systém cze
dc.subject uživatelé cze
dc.subject individuální automobilová doprava cze
dc.subject chování cze
dc.subject congestion charge eng
dc.subject users eng
dc.subject personal transportation eng
dc.subject behaviour eng
dc.title Mýtné systémy a jejich dopady na vzorce chování uživatelů cze
dc.title.alternative Tool systems and their impact on the users behaviour patterns eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hartman, Jaroslav
dc.date.accepted 2016-01-20
dc.description.abstract-translated This dissertation investigates and analyses urban toll systems which are transport policy tools for reducing the impact of personal transportation traffic in city centres. To start with, the dissertation explains the origins and rationale of toll systems. The main thrust is then to analyse the feasibility to implement and then the technological and socio-economic aspects that are associated with the effective operation of the toll system. Finally, the dissertation evaluates the potential introduction of urban toll systems in Prague including. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33786
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 24916
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account