Hodnocení efektivnosti provozování vleček

Show simple item record

dc.contributor.advisor Melichar, Vlastimil
dc.contributor.author Pavlíček, Václav
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:05:40Z
dc.date.available 2016-04-25T16:05:40Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-08-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63988
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na provozování železničních drah - vleček a problematiku s tím spojenou, ať už se jedná o legislativní, ekonomické či technologické otázky. Předkládá komplexní požadavky, které musí splnit každý vlastník vlečky, aby mohl využívat železniční dopravu. Dále se zabývá porovnáním nákladů za použití železniční a silniční dopravy v teoretické i praktické rovině. Zároveň vyzdvihuje výhody a nevýhody obou druhů dopravy. cze
dc.format 80 s.
dc.format.extent 1998527 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject provozování drah cze
dc.subject vlečka cze
dc.subject železniční a silniční doprava cze
dc.subject operation of railways eng
dc.subject train eng
dc.subject rail and road transport eng
dc.title Hodnocení efektivnosti provozování vleček cze
dc.title.alternative Evaluating the effectiveness of the operation of sidings eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šedivý, Jinřich
dc.date.accepted 2016-01-21
dc.description.abstract-translated The work focuses on the operation of railway lines - sidings and problems associated with it, whether it is legislative, economic and technological issues. Presents complex requirements that must be met every owner of siding to be able to use rail transport. It also deals with comparing the cost of using rail and road transport in the theoretical and practical level. It highlights the advantages and disadvantages of both modes. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33798
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 24522
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account