Revitalizace dětského dopravního hřiště

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čáp, Jiří
dc.contributor.author Novák, Jaroslav
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:05:39Z
dc.date.available 2016-04-25T16:05:39Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-08-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63987
dc.description.abstract Práce se zabývá dětskými dopravními hřišti. Ta patří mezi klíčové aktivity při vzdělávání o bezpečnosti silničního provozu a jsou součástí všech programů školní docházky na základních školách, kde je povinná účast žáků 4. tříd. Dětská dopravní hřiště jsou důležitá nejen pro žáky 4. tříd, ale i pro rodiče, kteří si s dětmi hrají a formou hry je seznamují s dopravními předpisy. Účelem těchto míst je snížit nehodovost dětí. cze
dc.format 65 s.
dc.format.extent 6838601 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject bezpečnost silničního provozu cze
dc.subject dopravní výchova cze
dc.subject dopravní vzdělávání dopravních nehod cze
dc.subject dětská dopravní hřiště cze
dc.subject dopravní značky cze
dc.subject prevence cze
dc.subject doprava cze
dc.subject pozemní komunikace cze
dc.subject road safety eng
dc.subject traffic education eng
dc.subject traffic education of road accidents eng
dc.subject children´s traffic playground eng
dc.subject traffic sings eng
dc.subject prevention eng
dc.subject road eng
dc.subject infrastructure eng
dc.title Revitalizace dětského dopravního hřiště cze
dc.title.alternative Revitalization of children's traffic playground eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Vychytil, František
dc.date.accepted 2016-01-20
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the children's traffic playgrounds. They are key activities during safety road traffic education and at the same time this education is part of primary school syllabus where there is compulsory participation of 4th class sutdents. Children's traffic playground are important not only for 4th grade students but as well for a parents who plays with the children in a game way and introduce them traffic regulations. Primary goal of children's traffic playground is to reduce the accident rate of the children. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33800
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 24519
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account