Skladování ve firmě NH Recycling s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, Roman
dc.contributor.author Nježić, Marko
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:05:38Z
dc.date.available 2016-04-25T16:05:38Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-08-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63986
dc.description.abstract Práce se zabývá návrhem na zlepšení skladovacích operací, které urychlí a zefektivní vyskladňování a naskladňování zboží. Práce je aplikována na situaci konkrétní společnosti, která se zabývá recyklací plastů. Výsledkem jsou doporučení, které urychlí a zefektivní skladovací operace. cze
dc.format 76 s.
dc.format.extent 3701847 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject skladování cze
dc.subject skladovací operace cze
dc.subject vyskladňování cze
dc.subject naskladňování cze
dc.subject vykládka cze
dc.subject nakládka cze
dc.subject storage eng
dc.subject warehousing operations eng
dc.subject picking eng
dc.subject stocking eng
dc.subject unloading eng
dc.subject loading eng
dc.title Skladování ve firmě NH Recycling s.r.o. cze
dc.title.alternative Storage in the enterprise NH Recycling Ltd. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hájek, Jiří
dc.date.accepted 2016-01-20
dc.description.abstract-translated The thesis proposes to improve storage operations that will accelerate and streamline picking and stacking goods. Work is applied to the specific situation of the company, which is engaged in the recycling of plastics. The results are recommendations that will accelerate and streamline storage operations. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33801
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 24518
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account