Analýza útlumů signálu v atmosféře pro rozvoj telekomunikací v dopravních aplikacích s využitím experimentu Aldo - Alphasat

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fišer, Ondřej
dc.contributor.author Langrová, Alena
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:05:37Z
dc.date.available 2016-04-25T16:05:37Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-08-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63985
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na zpracování dat z družice Alphasat a jejich následné využití pro tvorbu nových stanic. Ke sběru dat jsou využívány přijímací stanice Alphasat v Akademii věd ČR v Praze pro kmitočty v pásmech 20 GHz a 40 GHz. Konkrétně jsou analyzovány očekávané útlumy deštěm, vodními parami a oblaky. V práci je také uveden postup, jak ze zaznamenaného signálu z družice, který je kolísavý nejen vlivem stavu atmosféry, ale také vlivem prostorové nestability družice, vyseparovat samotný atmosférický útlum, který je předmětem širokého celosvětového výzkumu s ohledem na racionální plánování družicových spojů. Součástí práce je i přehled stávajícího stavu telekomunikací v ČR. cze
dc.format 53 s.
dc.format.extent 2960636 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject telekomunikace cze
dc.subject družice cze
dc.subject Alphasat cze
dc.subject atmosférický útlum cze
dc.subject aproximace cze
dc.subject telecommunications eng
dc.subject satellites eng
dc.subject Alphasat eng
dc.subject atmospheric attenuation eng
dc.subject approximation eng
dc.title Analýza útlumů signálu v atmosféře pro rozvoj telekomunikací v dopravních aplikacích s využitím experimentu Aldo - Alphasat cze
dc.title.alternative Analysis of atmospheric signal attenuation to develop transport telecommunications with help of Aldo - Alphasat experiment eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šebek, František
dc.date.accepted 2016-01-21
dc.description.abstract-translated This master thesis focuses on data processing from satellite Alphasat and their further using for developing of the new stations. For data collecting are used the receiver stations Alphasat at The Czech Academy of Sciences in Prague for frequencies in the bands 20 GHz and 40 GHz. Specifically, the expected attenuations by rain, water vapor and clouds are analyzed. The work also describe the procedure how, from the received signal from the satellite, which is fluctuating not only due to the state of the atmosphere, but also due to the spatial instability of satellites, extract the actual atmospheric attenuation, which is, with the respect to the rational planning of satellite links, the subject of extensive global research. The thesis also includes the brief overview of the current state of telecommunications in the Czech Republic. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33787
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.identifier.stag 24505
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account