Zefektivnění logistických činností ve společnosti Henkel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Březina, Edvard
dc.contributor.author Motalíková, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:05:13Z
dc.date.available 2016-04-25T16:05:13Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-08-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63970
dc.description.abstract Obsahem práce Zefektivnění logistických činností ve společnosti Henkel je analýza a zhodnocení současného stavu logistiky ve společnosti Henkel. Teoretická část práce se zabývá rozborem současného stavu poznání v oblasti logistiky se zaměřením na členění logistiky, zejména pak na distribuční logistiku a s tím související oblasti, jako je balení, manipulace, skladování, přeprava a informační systémy pro logistiku. Praktická část se věnuje analýze logistických činností společnosti s cílem poukázat na úzká místa a navrhnout možná doporučení na zlepšení, cze
dc.format 52 s.
dc.format.extent 2077385 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject logistika cze
dc.subject distribuční logistika cze
dc.subject balení cze
dc.subject manipulace cze
dc.subject skladování cze
dc.subject přeprava cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject logistics eng
dc.subject distributive logistics eng
dc.subject package eng
dc.subject manipulation eng
dc.subject stocking eng
dc.subject transportation eng
dc.subject communication eng
dc.title Zefektivnění logistických činností ve společnosti Henkel cze
dc.title.alternative Streamline of logistics activities in the company Henkel eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-01-19
dc.description.abstract-translated Topic of work Streamline of logistics activities in the company Henkel is the analysis and evaluation of the current state of logistic activities in Henkel. The theoretical part contains analysis of the current state of knowledge in the field of logistics with a focus on logistics division, especially on the distribution logistics and related areas such as packaging, handling, storage, transportation and information systems for logistics. The practical part is devoted to analysis of the logistics activities of the company in order to highlight the bottlenecks and propose recommendations for improvement. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33758
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 28289
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account