Posouzení vybraných procesů ve společnosti MILACRON Czech Republic spol. s.r.o. a možnosti jejich outsourcingu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oborilová, Iveta
dc.contributor.author Teplá, Radka
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:05:07Z
dc.date.available 2016-04-25T16:05:07Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-08-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63963
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je posouzení vybraných procesů ve sledované společnosti a možnosti jejich outsourcingu nebo insourcingu. V teoretické části je vymezen pojem outsourcing včetně důvodů, které vedou podniky k jeho zavedení, dále jsou popsány výhody a nevýhody, které toto zavedení provázejí. V praktické části jsou popsány jednotlivé procesy podniku a dále jsou u vybraných procesů navržena doporučení a možné změny v podobě outsourcingu nebo insourcingu. cze
dc.format 53 s.
dc.format.extent 1271820 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject outsourcing cze
dc.subject outsourcing logistiky cze
dc.subject podnikové procesy cze
dc.subject procesní mapy cze
dc.subject outsourcing eng
dc.subject logistic outsourcing eng
dc.subject bussiness processes eng
dc.subject process maps eng
dc.title Posouzení vybraných procesů ve společnosti MILACRON Czech Republic spol. s.r.o. a možnosti jejich outsourcingu cze
dc.title.alternative Assessment of Selected Processes in MILACRON Czech Republic spol. s.r.o. and Possibilities of Outsourcing eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-01-18
dc.description.abstract-translated The subject of the thesis is assessment of selected processes and possibilities of outsourcing or insourcing. Theoretical part explains the term outsourcing including reasons leading to their introduction in companies, advantages and disadvantages which follow this implementation are described. Practical part describes individual processes of company and also recommendations and possible changes are suggested as outsourcing or insourcing. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33746
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 25116
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account