Hodnocení řízení intelektuálního kapitálu na letišti Pardubice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gottwald, Dalibor
dc.contributor.author Rychnovská, Veronika
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:05:05Z
dc.date.available 2016-04-25T16:05:05Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-06-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63962
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku hodnocení řízení intelektuálního kapitálu na letišti Pardubice. Teoretická část práce se zabývá vymezením základních pojmů z oblasti intelektuálního kapitálu. V další části jsou analyzovány základní části intelektuálního kapitálu na letišti Pardubice. Na základě analýzy současného stavu jsou v poslední části práce uvedeny návrhy na zlepšení situace. cze
dc.format 60 s.
dc.format.extent 1345603 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject intelektuální kapitál cze
dc.subject lidský kapitál cze
dc.subject organizační kapitál cze
dc.subject zákaznický kapitál cze
dc.subject letiště Pardubice cze
dc.subject intellectual capital eng
dc.subject human capital eng
dc.subject organizational capital eng
dc.subject customer capital eng
dc.subject airport Pardubice eng
dc.title Hodnocení řízení intelektuálního kapitálu na letišti Pardubice cze
dc.title.alternative Evaluation of intellectual capital management at the Pardubice airport eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-01-18
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on evaluating management of intellectual capital at the Pardubice airport. Theoretical part is dealing with the basic concepts of intellectual capital. In the next part the primary parts of intellectual capital at the Pardubice airport are analyzed. In the last part of the thesis suggested improvements, based on the analysis of current situation, are described. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33760
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.identifier.stag 25113
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account