Organizace dopravní obslužnosti v aglomeraci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kleprlík, Jaroslav
dc.contributor.author Gabryš, Bronislav
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:04:51Z
dc.date.available 2016-04-25T16:04:51Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-01-15
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63958
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá řešením dopravní obslužnosti v aglomeracích. Návrhová část obsahuje metodiku, která je zpracovaná na základě analyzovaných odborných publikací z ČR a ze zahraničí a vlastních metod autora práce. Navržená metodika je rozdělena do čtyř etap (A až D) a v nich na jednotlivé kroky (1 až 13) a definuje jednotlivé fáze tvorby zcela nového dopravního systému. Tato metodika je poté ověřena na území autorem vymezené Ostravské aglomerace. cze
dc.format.extent 14546634 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení
dc.subject aglomerace cze
dc.subject dopravní obslužnost cze
dc.subject linky cze
dc.subject městská hromadná doprava cze
dc.subject metodiky cze
dc.subject organizace dopravy cze
dc.subject spoje cze
dc.subject zastávky cze
dc.subject agglomeration eng
dc.subject transport services eng
dc.subject lines eng
dc.subject city public transport eng
dc.subject methodology eng
dc.subject organization of transport eng
dc.subject connection eng
dc.subject stops eng
dc.title Organizace dopravní obslužnosti v aglomeraci cze
dc.title.alternative Organization of transport services in agglomeration eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Daněk, Roman
dc.contributor.referee Matuška, Jaroslav
dc.contributor.referee Mojžíš, Vlastislav
dc.date.accepted 2016-03-11
dc.description.abstract-translated Dissertation work deals with the solution of transport services in agglomeration. The proposal section contains a methodology that is compiled on the base of the analyzed scientific publications from the Czech Republic and abroad, and its own methods of work of the author. The proposed methodology is divided into four phases (A to D) which are divided into particular steps (1-13) and defines particular phases of formation of a completely new transport system. This methodology is then verified in the part of Ostrava agglomeration selected by author. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a management v dopravě a telekomunikacích: Technologie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33937
dc.thesis.degree-program Technika a technologie v dopravě a spojích cze
dc.identifier.stag 30123
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account