Multistatický systém na podporu klasického radaru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Zdeněk
dc.contributor.author Mandlík, Michal
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:04:13Z
dc.date.available 2016-04-25T16:04:13Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015-01-27
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63942
dc.description.abstract Tato disertační práce se zabývá problematikou návrhu pasivního multilateračního systému určeného k řízení letového provozu zejména v okolí letiště. Hlavním cílem disertační práce je návrh metody přesného měření rozdílů časů příchodů signálů na základě analýz na matematickém modelu, který bude vhodný pro realizaci multilateračního systému. Dosažené výsledky modelování jsou ověřeny měřeními na experimentálním vzorku. Měření prokázala vhodnost navržených postupů pro návrh komplexního systému. cze
dc.format 95 s. (19422 slov)
dc.format.extent 3889474 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject radary cze
dc.subject radars eng
dc.subject multilaterační systémy cze
dc.subject TDOA cze
dc.subject pasivní systémy cze
dc.subject lokalizace polohy cze
dc.subject řízení letového provozu cze
dc.subject multilateration systems eng
dc.subject passive systems eng
dc.subject position localization eng
dc.subject air traffic control eng
dc.title Multistatický systém na podporu klasického radaru cze
dc.title.alternative Multistatic Radar System eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Tkáč, Jozef
dc.contributor.referee Veselý, Jiří
dc.date.accepted 2015-02-26
dc.description.abstract-translated This dissertation focuses on the passive multilateration system which is used in systems for air traffic monitoring and control especially in the vicinity of the airport. The main goal of this work is a design of method accurate measurement of time differential of arrival of signals which is based on analyses of mathematical model suitable for real multilateration system. The results of mathematical modeling are verified using the experimental sample. Measurements have proven the suitability of the proposed procedures for the design of a complex system. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační, komunikační a řídicí technologie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32946
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.identifier.stag 27392
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account