Supervize v práci resocializačních pracovníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďatko, Ilona
dc.contributor.author Pařízková, Radka
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:04:01Z
dc.date.available 2016-04-25T16:04:01Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63940
dc.description.abstract Tato diplomová práce popisuje téma supervize v práci resocializačních pracovníků. Je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části je definována supervize, osobnost supervizora a je popsáno, jak lze využít supervizi v praxi. Cílem práce je odpovědět na otázku, jaký pohled na supervizi mají supervizoři a supervidovaní. Zda se jejich postoje liší. Empirická část se zaměřuje na zprostředkování získaných poznatků od supervizorů a supervidovaných prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů a jejich následná interpretace. cze
dc.format 80 s.
dc.format.extent 1144859 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject supervize cze
dc.subject supervizoři cze
dc.subject kontrakt cze
dc.subject koučink cze
dc.subject dobrovolnost cze
dc.subject motivace cze
dc.subject syndrom vyhoření cze
dc.subject supervision eng
dc.subject supervisors eng
dc.subject contract eng
dc.subject coaching eng
dc.subject voluntariness eng
dc.subject motivation eng
dc.subject burnout syndrom eng
dc.title Supervize v práci resocializačních pracovníků cze
dc.title.alternative Supervision in the work of resocialization workers. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Sychrová, Adriana
dc.date.accepted 2016-01-27
dc.description.abstract-translated This thesis with the topic of Supervision in the work of resocialization workers. It is divided into two parts the theoretical part and the practical part. In the theoretical part is defined supervision and personality of supervisors and there is described how to use supervision in practice. The purpose of the thesis is to answer the question what is the view of supervisors and of supervised on supervision. If their attitudes differ. The empirical parts is focused on interposition of gained knowledge from supervisors and superviseds via semistructured interview and their interprepation. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Resocializační pedagogika cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33851
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cze
dc.identifier.stag 27155
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account