Stanovení a porovnání laboratorních a terénních měření kalifornského poměru únosnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šmejda, Aleš cze
dc.contributor.author Škoda, Tomáš
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:03:47Z cze
dc.date.available 2016-04-25T16:03:47Z cze
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-01-22 cze
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63936 cze
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je porovnat výsledky laboratorních a terénních měření CBR a IBI. Srovnání postupů a výsledků stanovení kalifornského poměru únosnosti a okamžitého indexu únosnosti bude provedeno na identických vzorcích zemin. Součástí práce je také rešerše a zhodnocení současného stavu poznání dané problematiky v ČR a zahraničí. cze
dc.format 67 s. + přlohy cze
dc.format.extent 3423392 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject měření cze
dc.subject zkoušky cze
dc.subject laboratorní cze
dc.subject terénní cze
dc.subject vzorky cze
dc.subject zeminy cze
dc.subject measurement eng
dc.subject test eng
dc.subject laboratory eng
dc.subject field eng
dc.subject samples eng
dc.subject soil eng
dc.title Stanovení a porovnání laboratorních a terénních měření kalifornského poměru únosnosti cze
dc.title.alternative Determination and comparison of laboratory and field measurements of California bearing ratio eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Doležel, Vladimír cze
dc.date.accepted 2016-02-16 cze
dc.description.abstract-translated The purpose of this bachelor thesis is to compare the results of laboratory and field measurements of CBR and IBI. The comparisons of procedures and results of the determination of California bearing ratio and immediate bearing index will be realized on identical samples of soils. A part of this thesis is also research and evaluation of the current state of knowledge of the issue in the Czech Republic and abroad. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33930 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč stručně seznámil komisi se svou bakalářskou práci. Po prezentaci hlavních výsledků a závěrů bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci stručně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 28607 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account