Studie stavebních opatření ulice Víta Nejedlého v Chrudimi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lopour, Pavel cze
dc.contributor.author Volná, Nikola
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:03:36Z cze
dc.date.available 2016-04-25T16:03:36Z cze
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2016-01-22 cze
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63928 cze
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám zpracováním studie dopravně urbanistického řešení ulice Víta Nejedlého, Dr. V. Peška a přilehlých komunikací v Chrudimi. Studie je zaměřená na dopravu v klidu, bezpečnost chodců a řidičů na komunikacích. Použita je zde kombinace zóny tempo 30 a obytné zóny. cze
dc.format 17 s. + přílohy cze
dc.format.extent 11701016 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject parkovací stání cze
dc.subject tempo 30 cze
dc.subject obytná zóna cze
dc.subject bezpečná doprava cze
dc.subject parking eng
dc.subject tempo 30 eng
dc.subject residential zone eng
dc.subject safe transport eng
dc.title Studie stavebních opatření ulice Víta Nejedlého v Chrudimi cze
dc.title.alternative Building measures study of the Víta Nejedlého street in Chrudim eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Borecký, Vladislav cze
dc.date.accepted 2016-02-16 cze
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I deal with the processing of traffic studies urban design street Víta Nejedlého, Dr. V. Peška and adjacent roads in Chrudim. The study is focused on the transportation of peace, safety of pedestrians and drivers on the roads. Used here is the combination of tempo 30 zones and residential areas. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní stavitelství cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D33928 cze
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cze
dc.description.defence Uchazeč prezentoval komisi hlavní výsledky a závěry své bakalářské práce. Po prezentaci bakalářské práce zodpověděl dotazy vedoucího a oponenta bakalářské práce. V diskusi o bakalářské práci podrobně zodpověděl všechny dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 25189 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account