Reflexe květnového povstání 1945 v české literatuře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novotný, Vladimír
dc.contributor.author Holec, Jakub
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:03:05Z
dc.date.available 2016-04-25T16:03:05Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-11-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63918
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zaměřuje především na obraz Českého národního povstání v květnu 1945 v českém prozaickém díle. Úvodní kapitola se snaží stručnou formou uvést do problematiky Českého národního povstání. V druhé kapitole se především zaměříme na historii a fungování cenzury od roku 1948. Ve třetí kapitole se již dostaneme k samotné analýze prozaických děl, které jsou zastoupeny 10 autory, kteří ve svých dílech reflektovali České národní povstání. cze
dc.format 113 s.
dc.format.extent 1221615 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject české národní povstání cze
dc.subject cenzura cze
dc.subject druhá světová válka cze
dc.subject česká literatura cze
dc.subject próza cze
dc.subject Czech national uprising eng
dc.subject censorship eng
dc.subject World war II eng
dc.subject Czech literature eng
dc.subject prose eng
dc.title Reflexe květnového povstání 1945 v české literatuře cze
dc.title.alternative Reflexion of the May Uprising in 1945 in Czech Literature eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kudláč, Antonín
dc.date.accepted 2016-02-08
dc.description.abstract-translated This thesis is mainly aimed at perception of Czech National Uprising in May 1945 mentioned in Czech prose work. The introduction briefly tries to state the problematic of Czech National Uprising. Second chapter keys on the history and functioning of censorship from 1948. Third chapter includes the analysis of prose work ifself which is represented by ten authors who reflected Czech National Uprising in thein work. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Dějiny literární kultury cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33886
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 29579
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account