Město Chrudim a jeho soudní praxe ve druhé polovině 16. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maur, Eduard
dc.contributor.author Kantorová, Lenka
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:03:00Z
dc.date.available 2016-04-25T16:03:00Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63912
dc.description.abstract Předkládaná práce se zabývá činností městského soudu při výkonu funkce městské rady v Chrudimi ve druhé polovině 16. století a zaměří se na trestněprávní případy. Dalším záměrem práce bude rozbor posuzovaných případů, eventuální uložení trestů a jejich způsob vykonání. Tato práce bude sledovat, jak se v praxi městského soudu začala uplatňovat kodifikace Koldínova zákoníku. Toto zkoumání bude opřeno o analýzu obsahu chrudimské knihy městských nálezů. Následná zjištění budou porovnána s výsledky městského soudu na Novém Městě pražském. cze
dc.format 124 s.
dc.format.extent 1474139 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Chrudim cze
dc.subject soudnictví cze
dc.subject druhá polovina 16. století cze
dc.subject trestněprávní případy cze
dc.subject judiciary eng
dc.subject second half of the 16th century eng
dc.subject criminal cases eng
dc.title Město Chrudim a jeho soudní praxe ve druhé polovině 16. století cze
dc.title.alternative Town Chrudim and its Judicial Practice in the Second Half of the 16th Century eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šebek, František
dc.date.accepted 2016-02-08
dc.description.abstract-translated The present thesis deals with acivitions of the municipal court in the exercise of the function of the city council in Chrudim in the second half of the 16th century and it will be focused on criminal cases. Another aim of the work is to analyze the examined cases, the eventual imposition of sanctions and their method of execution. This thesis will notice the exercising of the codification of the Koldín´s code in practise in municipal court. This examination will be based on an analysis of contents of the book´s city find. The findings will be compared with the results of the municipal court in the New Town of Prague. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Regionální cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33885
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 27858
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account