Filosofie a pansofie v díle Jana Amose Komenského

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schifferová, Věra
dc.contributor.author Šebestová, Šárka
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:01:53Z
dc.date.available 2016-04-25T16:01:53Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63894
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena k problematice pojmu pansofie a vývoje pansofické myšlenky u Jana Amose Komenského. První kapitola se zabývá samotným pojmem pansofie. Druhá kapitola se pokouší vystihnout vývoj Komenského pansofické myšlenky. Tento vývoj probíhá ve třech obdobích: předpansofickém, pansofickém a všenápravném. Třetí kapitola pojednává o vyvrcholení Komenského pansofických snah v díle De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Pozornost je v této kapitole věnována také pansofii a problému separace vědních oborů. cze
dc.format 75 s.
dc.format.extent 1446778 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pansofie cze
dc.subject výchova cze
dc.subject věda cze
dc.subject metoda cze
dc.subject celek cze
dc.subject pansophy eng
dc.subject education eng
dc.subject science eng
dc.subject method eng
dc.subject whole eng
dc.title Filosofie a pansofie v díle Jana Amose Komenského cze
dc.title.alternative Philosophy and Pansophy in The Work of John Amos Comenius eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Průka, Miloslav
dc.date.accepted 2016-01-28
dc.description.abstract-translated Thesis is focused on an issue of a concept of the pansophy and a development of pansophicalal idea by John Amos Comenius. The first chapter deals with the pansophy concept itself. The second chapter tries to grasp the development of Comenius's pansophy idea. This development is divided into three periods: before pansophy, pansophic and universal reform. The third chapter deals with a culmination of Comenius's pansohical efforts in the work De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Attention in this chapter is also devoted to the pansophy and a problem of a separation of science disciplines. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Filozofie cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33855
dc.thesis.degree-program Filozofie cze
dc.identifier.stag 20257
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account