Výklopné váhy v mlýnském průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honc, Daniel
dc.contributor.author Kovář, Jan
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:01:29Z
dc.date.available 2016-04-25T16:01:29Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-12-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63890
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována typologii výklopných vah, používaných v mlýnském průmyslu a vyráběných ve firmě Prokop Invest a.s. Porovnává interně vyráběné váhy s konkurencí, jak po funkční, tak i po konstrukční stránce. Popisuje základní principy fungování výklopných vah a jejich význam v technologickém procesu. Na základě poznatků z provozu jsou určována nejlepší konstrukční řešení. cze
dc.format 53 s.
dc.format.extent 1681725 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject výklopné váhy cze
dc.subject tenzometry cze
dc.subject měření hmotnosti cze
dc.subject diskontinuální měření cze
dc.subject konstrukční řešení cze
dc.subject tipping scales eng
dc.subject strain gauges eng
dc.subject weight measurement eng
dc.subject discontinuous measurements eng
dc.subject structural solution eng
dc.title Výklopné váhy v mlýnském průmyslu cze
dc.title.alternative Tipping scales in mill industry eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-01-11
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis is devoted to the typology of tipping scales used in the mill industry and produced in the company Prokop Invest a.s. The thesis compares internally produced scales with the competition both on the functional and on the construction part. It describes the basic principles of tilting scales and their importance in the process. On the basis of the knowledge from the operation, the best structural solutions are determined. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33869
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 26913
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account