MikroTik load-balancing pro SOHO využití

Show simple item record

dc.contributor.advisor Neradová, Soňa
dc.contributor.author Pleskač, Radomír
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:01:20Z
dc.date.available 2016-04-25T16:01:20Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-05-11
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63889
dc.description.abstract Cílem práce je praktická aplikace, testování a následné porovnání různých mechanismů load-balancingu (ECMP, Firewall označování, per-user, per-connection, per-packet, pertraffic-type) na platformě MikroTik, tak aby bylo dosaženo nejlepší propustnosti. Praktická část bude obsahovat topologii zapojení, přesný popis zařízení a jejich konfiguraci. Obsah práce bude uložen na přiloženém CD. cze
dc.format 49 s.
dc.format.extent 1787843 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject MikroTik cze
dc.subject load-balancing cze
dc.subject ECMP cze
dc.subject connection cze
dc.subject firewall cze
dc.subject zálohování cze
dc.subject MikroTik eng
dc.subject load-balancing eng
dc.subject ECMP eng
dc.subject connection eng
dc.subject firewall eng
dc.subject fail-over eng
dc.title MikroTik load-balancing pro SOHO využití cze
dc.title.alternative MikroTik load-balancing in SOHO enviroment eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-01-11
dc.description.abstract-translated The goal of this thesis is practical implementation, testing and comparison of different load-balancing methods (ECMP, Firewall marking, per-user, per-packet, per-connection, per-traffic-type) on MikroTik platform, with regards to best possible throughput. Practical part of the thesis will contain network topology, precise description of used networking hardware and its configuration, The content of this thesis will be stored on included CD. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33862
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 28123
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account