Návrh a implementace responsivního designu webových stránek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hřídel, Jan
dc.contributor.author Hanuš, Ladislav
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:01:19Z
dc.date.available 2016-04-25T16:01:19Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-08-19
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63888
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje návrhu a implementaci responsivního designu webových stránek pro Letecký modelářský klub Bechyně. V teoretické části práce je popsána problematika re-sponsivního designu. Praktická část se zabývá vývojem šablony pro redakční systém Word-Press a návrhem a implementací responsivního designu wordpressové šablony. Popsáno je zde i testování responsivity a funkčnosti vytvořené šablony. cze
dc.format 96 s.
dc.format.extent 20816443 bytes
dc.format.mimetype application/zip
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject responsivní web design cze
dc.subject šablona cze
dc.subject WordPress cze
dc.subject Bootstrap cze
dc.subject HTML cze
dc.subject PHP cze
dc.subject CSS cze
dc.subject responsive web design eng
dc.subject template eng
dc.subject WordPress eng
dc.subject Bootstrap eng
dc.subject HTML eng
dc.subject PHP eng
dc.subject CSS eng
dc.title Návrh a implementace responsivního designu webových stránek cze
dc.title.alternative Draft and implementation of responsive website design eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2016-01-11
dc.description.abstract-translated The bachelor's work is focused to draft and implementation of responsive website design for Aerial model club Bechyně. The theoretical part describes problems of responsive design. The practical part deals with the development of template for WordPress CMS and also describes draft and implementation of responsive design wordpress template. Practical part also includes testing the responsiveness and functionality of created template. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33864
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.identifier.stag 24863
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account