Studium frakcionace jako metody vedoucí k efektivnímu využití sekundární vlákniny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gojný, Jan
dc.contributor.author Rašek, David
dc.date.accessioned 2016-04-25T05:40:21Z
dc.date.available 2014-02-17
dc.date.available 2016-04-25T05:40:21Z
dc.date.issued 2015
dc.date.submitted 2015-05-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier práce dosud není ve studovně dostupná
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61985
dc.description.abstract Úkolem této práce je zjistit, zda je možné použitím frakcionačního zařízení vytvořit ze sběrového papíru nižší kvality frakce s vyšší přidanou hodnotou. Oddělit je pomocí frakcionačního zařízení na frakci dlouhých vláken a krátkých vláken. Zjistit vlastnosti vstupující látky. Z jednotlivých frakcí vyhodnotit kvalitu suspenze a porovnat ji se vstupující látkou. Dále pak vytvořit ze vstupující látky i jednotlivých frakcí testovací archy. Zjistit jejich vlastnosti a porovnat je mezi sebou.
dc.format.extent 3079233 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject sekundární vlákna
dc.subject frakcionace
dc.subject sběrový papír
dc.subject tlakový třídič
dc.subject suspenze vláken
dc.subject akcept
dc.subject výpliv
dc.subject secondary fibers en
dc.subject fractionation en
dc.subject recycled paper en
dc.subject pressure sorter en
dc.subject suspension of fibers en
dc.subject accept en
dc.subject reject en
dc.title Studium frakcionace jako metody vedoucí k efektivnímu využití sekundární vlákniny
dc.title.alternative Study fractionation as a method for effective utilization of secondary fibers en
dc.type diplomová práce
dc.contributor.referee Kindl, Josef
dc.date.accepted 2015-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to determine whether it is possible to create from recovered paper of lower quality fractions with higher added value by using the fraction process. Use the fraction process to separate them to the fractions of long fibers and short fibers. Identify the properties of the incoming material. From the individual fractions evaluate the quality of suspension and compare it with the entering material. Create testing sheets from entering materials and from various fractions. Identify their properties and compare them with each other. en
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická
dc.identifier.signature dosud nepřidělena
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů
dc.description.defence Student prezentoval svojí diplomovou práci a vyjádřil se k připomínkám v oponentském posudku. Ing. B. Tomis, CSc.: Proč se Vám při určité koncentraci ucpávala síta?
dc.identifier.stag 24499
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account