Výukový cyklus v předmětu český jazyk pro žáky 7. třídy základní školy s konkrétním využitím díla Otakara Batličky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Matějová, Eva
dc.date.accessioned 2016-03-15T08:53:23Z
dc.date.available 2016-03-15T08:53:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61965
dc.description.abstract Cílem závěrečné práce je přiblížit žákům sedmé třídy základní školy osobnost a dílo Otakara Batličky v kontextu doby, kdy žil a tvořil. V práci je popsán výukový cyklus, který se skládá ze tří hodin. Dvě hodiny jsou věnovány ukázkám z díla, jedna hodiny se zabývá osobností autora. Celý cyklus byl vytvořen se zřetelem na aktivizační metody vzdělávacího programu RWCT (reading and writing for critical thinking). Metody, jež jsou ve výukovém cyklu použity, jsou v práci popsány. cze
dc.format 57 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Batlička, Otakar cze
dc.subject Foglar, Jaroslav cze
dc.subject dobrodružná literatura cze
dc.subject aktivizační výukové metody cze
dc.subject adventure literature eng
dc.subject actuating teaching methods eng
dc.subject programme RWCT eng
dc.subject program RWCT cze
dc.title Výukový cyklus v předmětu český jazyk pro žáky 7. třídy základní školy s konkrétním využitím díla Otakara Batličky cze
dc.title.alternative cze
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to introduce a personality and work of Otakar Batlička to pupils of seveth grade of elementary schools in historical context of a period he lived and wrote. The educational cycle described in the thesis, consists of three lessons. Two lessons deals with examples of Batlička’s literary works, one lesson is devoted to the author’s personality and life. The whole cycle has been elaborated with regard to activating methods of the educational programme RWCT (Reading and Writing for Critical Thinkging). The methods, used within the educational cycle, are described in the thesis. eng
dc.description.department cze
dc.thesis.degree-discipline doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-name cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33246
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account