Možnosti zvýšení úrovně pasivní bezpečnosti dětí v osobních automobilech

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Kovandová, Hedvika
dc.date.accessioned 2016-02-09T15:58:28Z
dc.date.available 2016-02-09T15:58:28Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61941
dc.description.abstract Habilitační práce je zaměřena na řešení mezioborové problematiky, kterou představuje bezpečnost dětí v osobních automobilech. Velká pozornost je věnována mechanismům poranění dětí při dopravní nehodě. Nosným tématem práce je řešení bočního nárazu a sledování jeho účinků na dětského pasažéra v zádržném systému. Je popsán průběh a vyhodnoceny výsledky řady testů v laboratorních podmínkách, matematických simulací nárazu a v neposlední řadě realizovaných experimentů. Testy byly prováděny za různých počátečních podmínek a umístění dětského zádržného systému. Vzhledem k tomu, že problematika ochrany dětského pasažéra při bočním nárazu dosud není legislativně podchycena, je v závěru práce uveden přehled návrhů, které mohou být podkladem k doplňku předpisu EHK 44/04 nebo předmětem dalšího výzkumu ve sledované oblasti. cze
dc.format 116 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject pasivní bezpečnost cze
dc.subject poranění cze
dc.subject boční náraz cze
dc.subject dětský zádržný sytém cze
dc.subject saňový test cze
dc.subject matematická simulace cze
dc.subject osobní automobily cze
dc.subject děti cze
dc.subject passive safety eng
dc.subject injury eng
dc.subject side impact eng
dc.subject child restraint system eng
dc.subject sled test eng
dc.subject mathematical simulation eng
dc.subject cars eng
dc.subject children eng
dc.title Možnosti zvýšení úrovně pasivní bezpečnosti dětí v osobních automobilech cze
dc.type habilitační práce cze
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated Thesis is focused on solving interdisciplinary problems of child passive safety in cars. Great attention is paid to the mechanisms of injury of children during a traffic accident. The main topic of this thesis is the analysis of the side impact and monitoring of the child passenger fixed in the restraint system. The laboratory tests, mathematical crash simulations and real tests are described and their results are evaluated. Tests were performed for different initial conditions and alternative location of the child restraint system. Due to the fact, that the protection of child passenger during side impact is not precisely described in the legislation yet, the conclusion of the thesis contains the list of suggestions that can be the basis of the ECE Regulation 44/04 amendment or the subject of the further research in this field. eng
dc.description.department cze
dc.thesis.degree-discipline cze
dc.thesis.degree-name doc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D29823
dc.thesis.degree-program studijní program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account