Teorie a praxe transesterifikace rostlinných olejů

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Hájek, Martin
dc.date.accessioned 2016-02-09T15:18:13Z
dc.date.available 2016-02-09T15:18:13Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61940
dc.description.abstract Tato habilitační práce zahrnuje publikace a patenty vypracované v rámci vědecké činnosti na Katedře fyzikální chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice v letech 2006-2014. Předložený soubor obsahuje 20 vědeckých prací publikovaných v zahraničních impaktovaných časopisech a 2 patenty. Práce se zabývá celým procesem přípravy esterů. včetně analytických metod pro stanovení produktů. První část práce je zaměřena na popis a možnosti využití homogenních katalyzátorů při použití methanolu a ethanolu. Pozornost je také zaměřena na to, jakým způsobem ovlivňují významné nečistoty v oleji transesterifikaci, zejména volné mastné kyseliny a voda. Další část práce se věnuje popisu a použití heterogenních katalyzátorů: draselných solí nanesených na různých nosičích a jejich stabilitě a Mg-Al směsných oxidů. Neméně důležitou částí procesu je separace hlavního produktu od ostatních látek a popis dějů při separaci a jejich ovlivnění a také čištění vedlejšího produktu. V poslední části je pozornost zaměřena na popis vyvinutých analytických metod pro stanovení produktů reakce. cze
dc.format 47 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject transesterifikace cze
dc.subject rostlinné oleje cze
dc.subject bionafta cze
dc.title Teorie a praxe transesterifikace rostlinných olejů cze
dc.title.alternative cze
dc.type habilitační práce cze
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated eng
dc.description.department Katedra fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-discipline studijní obor cze
dc.thesis.degree-name doc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33731
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account