Study of improvised explosives

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ústav energetických materiálů cze
dc.contributor.author Matyáš, Robert
dc.date.accessioned 2016-02-09T14:31:18Z
dc.date.available 2016-02-09T14:31:18Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61939
dc.description.abstract This thesis deals with the study of characteristics of selected improvised explosives which have currently been most frequently illegally produces and abused for committing crimes. The attention was paid especially to three substances - 3,3,6,6,9,9-hexamethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonane (triacetone triperoxide, TATP), 1,6-diaza-3,4,,8,9,12,13-hexaoxabicyclo[4,4,4] tetradecane (hexamethylene triperoxide diamine, HMTD) and butane-1,2,3,4-tetrayl tetranitrate (erythritol tetranitrate, ETN). The second part of the thesis which is paid attention to is studying the sensitivity of improvised primary explosives to friction and methods for its reduction. eng
dc.format 76 s. cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject improvizované výbušniny cze
dc.subject trestná činnost cze
dc.subject triaceton triperoxid cze
dc.subject erytritol tetranitrát cze
dc.subject improvised explosives eng
dc.subject crime eng
dc.subject TATP cze
dc.subject HMTD cze
dc.subject ETN cze
dc.subject hexamethylentriperoxid diamin cze
dc.title Study of improvised explosives eng
dc.title.alternative Studium improvizovaných výbušnin cze
dc.type habilitační práce cze
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated Tato práce je zaměřena na studium vlastností vybraných improvizovaných výbušnin, které jsou v současné době nejčastěji nelegálně vyráběny a zneužívány k páchání trestné činnosti. Pozornost byla věnována především třem látkám - 3,3,6,6,9,9-hexamethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonanu (triaceton triperoxid, TATP), 1,6-diaza-3,4,8,9,12,13-hexaoxabicyclo[4,4,4]tetradekanu (hexamethylentriperoxid diamin, HMTD) a butan-1,2,3,4-tetrayl tetranitrátu (erytritol tetranitrát, ETN). Druhou oblastí práce, které je věnována pozornost, je studium citlivosti improvizovaných třaskavin ke tření a metodám jejího snížení. cze
dc.description.department Ústav energetických materiálů cze
dc.description.department Ústav energetických materiálů cze
dc.thesis.degree-discipline cze
dc.thesis.degree-name doc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31736
dc.thesis.degree-program cze
dc.rights.physicalunit pouze se souhlasem katedry cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account