Modelování komplexních toků a jevů při separačních procesech (soubor vybraných původních vědeckých prací doplněný komentářem)

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Doleček, Petr
dc.date.accessioned 2016-02-03T13:11:28Z
dc.date.available 2016-02-03T13:11:28Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61936
dc.description.abstract V předkládaném souboru jsou uvedeny a komentovány vybrané původní práce zabývající se především matematickým modelováním komplexních toků a jevů z oblasti separačních procesů. Vybrané příspěvky jsou podrobněji diskutovány v samostatných kapitolách. Většina příspěvků je zaměřena do oblasti tlakových membránových procesů. Jsou to práce, které se věnují modelování proudění kapaliny v keramických monolitických vícekanálových membránách, studiu intenzifikace membránové separace v systému s rotující membránou, modelování koláčové separace na membránách z dutých vláken, studiu intenzifikace membránové separace pomocí zpětného promývání a/nebo dvoufázového toku plyn/kapalina, použití hybridních procesů adsorpce/membránová separace pro čištění odpadních vod a příspěvky zabývající se numerickým odhadem pádových rychlostí kulových částic v čistě viskózních nenewtonských kapalinách na základě využití dvou variačních principů. Jedna práce se zabývá modelováním procesu koláčové filtrace na bubnovém filtru s kývavým pohybem. cze
dc.format 40 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights
dc.subject separační procesy cze
dc.subject matematické modelování cze
dc.subject tlakové membránové procesy cze
dc.title Modelování komplexních toků a jevů při separačních procesech (soubor vybraných původních vědeckých prací doplněný komentářem) cze
dc.title.alternative cze
dc.type habilitační práce cze
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline cze
dc.thesis.degree-name doc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33732
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account