Perzekuce šlechty za éry komunismu v Československu na příkladu vybraných příslušníků české šlechty (1948-1969)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veber, Václav cze
dc.contributor.author Dvořáková, Markéta
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:43:10Z
dc.date.available 2015-09-27T10:43:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61652
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá perzekucí šlechty v Československu za doby trvání komunismu v Československu v letech 1948 až 1969. Práce neopomíjí ani postavení šlechty v první polovině 20. století a restituce šlechty uskutečněné na počátku 90. let 20. století. Perzekuce je popsána na dvou příkladech šlechticů. Prvním je politický proces s Arnoštem Schwarzenbergem proběhlý v roce 1953. Druhým příkladem je Kryštof Kolowrat-Krakowský se svými rodiči. Na jeho příkladu je popsána perzekuce rodiny a fenomén Pomocných technických praporů v Československu. V neposlední řadě se práce zabývá soudobými diskuzemi na téma totalitarismu v Československu. cze
dc.format 140 s. cze
dc.format.extent 2766516 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Arnošt (Ernst) Schwarzenberg cze
dc.subject Auxiliary Technical Battalions cze
dc.subject Communism cze
dc.subject Czechoslovakia cze
dc.subject emigration eng
dc.subject Jindřich Kolowrat-Krakowský cze
dc.subject Kryštof Kolowrat-Krakowský cze
dc.subject nobility eng
dc.subject political proces eng
dc.subject restitution eng
dc.subject 20. century eng
dc.subject Československo cze
dc.subject emigrace cze
dc.subject komunismus cze
dc.subject nápravně pracovní tábory cze
dc.subject perzekuce cze
dc.subject politické procesy cze
dc.subject Pomocné technické prapory cze
dc.subject restituce cze
dc.subject šlechta cze
dc.subject trestanecké pracovní tábory cze
dc.subject 20. století cze
dc.title Perzekuce šlechty za éry komunismu v Československu na příkladu vybraných příslušníků české šlechty (1948-1969) cze
dc.title.alternative Persecution of nobility during the communist era in Czechoslovakia (1948-1969) on example of selected members of the nobility eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jelínková, Dita cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the persecution of the nobility in Czechoslovakia during the period of communism in Czechoslovakia from 1948 until 1969. The work also takes into account the position of the nobility in the first half of the 20th century as well as the restitution of the nobility made in the early 90s of the 20th century. Persecution is described in two examples of the nobles. The first is a political process with (Ernst) Arnošt Schwarzenberg that took place in 1953. The second is Kryštof Kolowrat-Krakowský and his parents. His example describes the persecution of the family and the phenomenon of the Auxiliary Technical Battalions in Czechoslovakia. Finally, the work deals with contemporary discussions on the topic of totalitarianism in Czechoslovakia. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Soudobé dějiny cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33317 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 28228 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account