Žena ve světle dobových pramenů Eliška Přemyslovna a Eliška Rejčka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ptáčková, Kateřina cze
dc.contributor.author Svobodová, Šárka
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:43:07Z
dc.date.available 2015-09-27T10:43:07Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61650
dc.description.abstract V této diplomové práci bude provedena komparace osudů královny Elišky Přemyslovy a její současnice Elišky Rejčky. Důraz bude kladen na systematické zkoumání pramenů, příp. jejich novou interpretaci. Pokusím se postihnout z nevelkého množství pramenných zpráv co možná nejbarevnější popis každodennosti těchto dvou žen. Využita bude sekundární literatura domácí i zahraniční provenience, komparace cze
dc.format 111 s. cze
dc.format.extent 1780954 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Elisabeth of Bohemia eng
dc.subject Elizabeth Richeza eng
dc.subject woman eng
dc.subject John of Luxembourg eng
dc.subject Chronicle of Zbraslav eng
dc.subject history of everyday life eng
dc.subject Eliška Přemyslovna cze
dc.subject Eliška Rejčka cze
dc.subject ženy cze
dc.subject středověk cze
dc.subject Jan Lucemburský cze
dc.subject Zbraslavská kronika cze
dc.subject dějiny každodennosti cze
dc.title Žena ve světle dobových pramenů Eliška Přemyslovna a Eliška Rejčka cze
dc.title.alternative Woman in the light of contemporary sources. Queen Elizabeth of Bohemia and Elizabeth Richeza eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Téra, Michal cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated In this thesis, we will compare the fate of Queen Elizabeth Premyslovna and her contemporaries Elizabeth Rejčka. Emphasis will be placed on the systematic exploration of springs, eventually their new interpretation. I try to capture a small amount of headwater messages as possible the most colorful description of the everyday life of these two women. Will be used secondary literature domestic and foreign origin, comparison. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Gender history cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33316 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení tématu diplomové práce.2.Seznámení komise s posudky vedoucí a oponenta diplomové práce. Kladné hodnocení doplňující otázky. Jazyková charakteristika pramenů. 3. Reakce uchazečky na podněty obsažené  v posudku byly shledány odpovídajícími. 4. Závěrečná rozprava. cze
dc.identifier.stag 26885 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account