Hospodaření poddanského města Pardubice v letech 1530-1590 ve světle knih počtů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubeš, Jiří cze
dc.contributor.author Stehlíková, Barbora
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:43:00Z
dc.date.available 2015-09-27T10:43:00Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61642
dc.description.abstract Tato diplomová práce je věnována tématice městského hospodaření v Pardubicích mezi lety 1530-1590, tedy v letech, kdy byly Pardubice poddanským a také rezidenčním městem jednoho z nejmocnějších rodů té doby - Pernštejnů. V druhé polovině 16. století pak již celé panství i s městem patřilo mezi královské komorní majetky. Práce představuje, jak se tato změna promítla v městské samosprávě, jak a zda vůbec se v těchto dvou obdobích liší struktura a jednotlivé náležitosti městských účtů, a to jednak po formální a také po obsahové stránce. Práce si také klade za cíl nahlédnout do každodenního života města v raném novověku právě prostřednictvím městského hospodaření. cze
dc.format 395 s. cze
dc.format.extent 6243165 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject town administration cze
dc.subject economy cze
dc.subject everyday life cze
dc.subject 16th century cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject Bohemia cze
dc.subject Pernštejn family cze
dc.subject městská správa cze
dc.subject hospodaření cze
dc.subject každodennost cze
dc.subject 16. století cze
dc.subject Pardubice cze
dc.subject Čechy cze
dc.subject Pernštejnové cze
dc.title Hospodaření poddanského města Pardubice v letech 1530-1590 ve světle knih počtů cze
dc.title.alternative Liege economy of the town Pardubice in the years 1530-1590 according to book of numbers eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šebek, František cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the economy of the town Pardubice in 1530 1590 when it was a residential town and home of one of the most powerful famillies of that time, the Pernštejns. Then, in the second half of the 16th century, the whole town belonged with the Pardubice estate to the personal possession of the ruling Habsburg family. This thesis shows how this change affected the town administrativ and describes, the differences in structure of the town administration between these two periods. Then, the author tries to analyze the development and ganges of the town accounts and reflects the composition of the town incomes and expenses as well. The thesis aims to provide insight into the everyday life of a serf town in early modern history through the town 's economy. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Regionální cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33326 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení tématu diplomové práce.2.Seznámení komise s posudky vedoucí a oponenta diplomové práce. Kladné hodnocení doplňující otázky. Jazyková charakteristika pramenů. 3. Reakce uchazečky na podněty obsažené  v posudku byly shledány odpovídajícími. 4. Závěrečná rozprava. cze
dc.identifier.stag 23519 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account