Každodennost bratrstev a laiků v 15. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ptáčková, Kateřina cze
dc.contributor.author Kutějová, Eliška
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:42:58Z
dc.date.available 2015-09-27T10:42:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61640
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá každodenním životem náboženských bratrstev, literátských korporací a cechů. Časově spadá především do 15. století. Práce je rozdělena na tři části, které jsou věnovány vždy jednomu typu korporace. Závěr práce poskytuje shrnutí zjištěných poznatků a přináší vhled do fungování laických korporací s ohledem na jejich náboženský život a možná práva a povinnosti jednotlivých jejich členů. cze
dc.format 132 s. cze
dc.format.extent 1717937 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 30.6.2016 cze
dc.subject 15th century eng
dc.subject everydayness eng
dc.subject guild eng
dc.subject literary corporation eng
dc.subject religious brotherhood eng
dc.subject 15. století cze
dc.subject bratrstvo literátské cze
dc.subject bratrstvo náboženské cze
dc.subject cech cze
dc.subject každodennost cze
dc.title Každodennost bratrstev a laiků v 15. století cze
dc.title.alternative Everyday life and lay brotherhoods in the 15th century with regard to religious life in cities eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Marek, Pavel cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the everyday life of religious brotherhoods, literary corporations and guilds. Time falls mainly to the 15th century. This thesis is divided into three parts, which are always dedicated to one type of corporation. Finally, the work provides a summary of findings, and provides insight into the workings of the lay corporations with respect to their religious life and the possible rights and obligations of their members. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Gender history cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33306 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení tématu diplomové práce.2.Seznámení komise s posudky vedoucí a oponenta diplomové práce. Kladné hodnocení doplňující otázky. Jazyková charakteristika pramenů.3. Reakce uchazečky na podněty obsažené  v posudku byly shledány odpovídajícími.4. Závěrečná rozprava. cze
dc.identifier.stag 23504 cze
dc.date.embargo 2016-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account