Využití slovinského přístavu Koper pro ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kudláčková, Nina cze
dc.contributor.author Dolášová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:42:21Z
dc.date.available 2015-09-27T10:42:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61617
dc.description.abstract Práce se zabývá přístavem Koper. Zabývá se též námořní dopravou, konkrétně terminály v námořní dopravě a analyzuje možnosti využití jednotlivých přístavů v podmínkách ČR. V práci je přístav Koper porovnáván s přístavy Rotterdam a Hamburk. Práce je zaměřena na rozvoj přístavu Koper. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 1709110 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject maritime transportation cze
dc.subject maritime ports cze
dc.subject port of Koper cze
dc.subject port development cze
dc.subject competitiveness cze
dc.subject námořní doprava cze
dc.subject námořní přístavy cze
dc.subject přístav Koper cze
dc.subject rozvoj přístavu cze
dc.subject konkurenceschopnost cze
dc.title Využití slovinského přístavu Koper pro ČR cze
dc.title.alternative Utilization of the Slovenian Port in Koper for the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work focuses on the port of Koper. It also deals with general information about maritime transportation, exactly about maritime terminals. The work analyses utilization of ports important for the Czech Republic. The work compares port of Koper, port of Rotterdam and port of Hamburg. It is focuses on port of Koper development. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32506 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Studentka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řeaení. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myalení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 28203 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account