Přeprava ISO kontejnerů mezi Asií a Evropou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Průša, Petr cze
dc.contributor.author Cinek, Luboš
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:42:20Z
dc.date.available 2015-09-27T10:42:20Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61616
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku přepravy ISO kontejnerů mezi Asií a Evropou. Zabývá se současnými možnostmi tras přepravy mezi těmito kontinenty. Uvádí porovnání železniční a námořní přepravy, optimalizaci a prognózu budoucího vývoje těchto přepravních tras. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 3692657 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject containers cze
dc.subject Incoterms cze
dc.subject transportation cze
dc.subject Silk road cze
dc.subject Trans-Siberian railway cze
dc.subject kontejnery cze
dc.subject přeprava cze
dc.subject Hedvábná stezka cze
dc.subject Transsibiřská magistrála cze
dc.title Přeprava ISO kontejnerů mezi Asií a Evropou cze
dc.title.alternative Transportation ISO containers between Asia and Europe eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work focuses on the issue of the transport of ISO containers between Asia and Europe. It deals with the current options of transport routes between these continents. The work compare the rail and maritime transport, optimizing and forecast the future development of these transport routes. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32504 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řeaení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myalení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 28192 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account