Situační analýza a tvorba strategie podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lejsková, Pavla cze
dc.contributor.author Smíšková, Renata
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:42:18Z
dc.date.available 2015-09-27T10:42:18Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61614
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku situační analýzy a tvorby strategie podniku. Zabývá se přístupy situační analýzy, jejími metodami a přístupy k tvorbě strategií. Teoretické znalosti jsou zde aplikovány na vybranou společnost a vedou ke stanovení současného stavu a návrhům budoucího vývoje společnosti. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 1843950 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject situational analysis cze
dc.subject strategy cze
dc.subject SWOT analysis cze
dc.subject management cze
dc.subject Elevators Pardubice cze
dc.subject situační analýza cze
dc.subject strategie cze
dc.subject SWOT analýza cze
dc.subject management cze
dc.subject Výtahy Pardubice cze
dc.title Situační analýza a tvorba strategie podniku cze
dc.title.alternative Situational analysis and creating company strategy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the issues of situational analysis and creation the business strategy. It deals with situational analysis' approaches, its methods and approaches to the strategic developement. The theoretical knowledge is applied to the particular company and determines the status quo of the company and its future developement proposals. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32518 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řeaenou ve své bakalářské práci dokázala studentka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla.Studentka reagovala na otázky předsedy komise:<br>Uveďte rozdíl mezi silnou a slabou stránkou v návaznosti na Vaai analytickou část práce. Na snímku č. 7 uvádíte cenu mezi slabými stránkami - vysvětlete. Proč považujete za příležitost "získání státní zakázky"?<br>Na straně č. 58 píaete "pobočky by stále patřily ke společnosti Výtahy Pardubice, ale měly by jiný název" - vysvětlete.<br>V názvu práce uvádíte "tvorba strategie", ale v práci popisujete pouze dvě příležitosti. Jak byste postupovala při stanovení strategie?<br>Jak by vedení společnosti mělo zajistit podle Vaaeho návrhu servisní činnosti z pohledu personální politiky - využilo by kmenové zaměstnance nebo by mělo spolupracovat s externími společnostmi?<br>V práci uvádíte, že společnost tvoří rezervní fond. Má akciová společnost povinnost tvořit rezervní fond podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějaích předpisů? cze
dc.identifier.stag 25105 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account