Analýza protokolů L7 a vytvoření sady laboratorních úloh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Neradová, Soňa cze
dc.contributor.author Zdražil, Marek
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:42:04Z
dc.date.available 2015-09-27T10:42:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61608
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je vytvoření laboratorního prostředí, v němž se mohou realizovat laboratorní úlohy pro studijní účely zaměřující se na analýzy protokolů aplikační vrstvy. Laboratorní prostředí je tvořeno virtuálním serverem, ve kterém je možné virtualizovat klientský počítač, jenž může komunikovat se serverem na bázi klient-server architektury. Laboratorní úlohy spočívají zejména ve využívání klientského počítače k navazování komunikačního spojení s vybranými službami serveru, následné odchycení komunikačních dat a analýzy příslušných protokolů síťovým analyzátorem. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 3276668 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject application layer eng
dc.subject virtualization eng
dc.subject server eng
dc.subject protocol eng
dc.subject communication eng
dc.subject Wireshark eng
dc.subject laboratory exercises eng
dc.subject model eng
dc.subject aplikační vrstva cze
dc.subject virtualizace cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject laboratorní úloha cze
dc.title Analýza protokolů L7 a vytvoření sady laboratorních úloh cze
dc.title.alternative Analysis of L7 protocols and creation a set of laboratory exercises eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The topic of this bachelor thesis is to create a laboratory environment, in which can be realize laboratory exercise for learning purposes, focusing on the analysis of application layer protocols. Laboratory environment is made up by virtual server, which can virtualize the client computer, which can be used for communicating with the server in the manner of a client-server architecture. The laboratory exercise in particular are based on using a client computer to establish a communication link with the selected server services, follow the communication data capture and analysis of relevant protocols, by network analyzer. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32778 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Tématem bakalářské práce bylo vytvoření laboratorního prostředí, v němž se mohou realizovat laboratorní úlohy pro studijní účely zaměřující se na analýzy protokolů aplikační vrstvy. Cíle bakalářské práce byly naplněny. Formální stránka bakalářské práce je na průměrné úrovni. V práci se vyskytlo několik nejasností a chyb. Komise se usnesla na hodnocení bakalářské práce klasifikačním stupněm velmi dobře minus. cze
dc.identifier.stag 24845 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account