Analýza přítomnosti K2O a K-O-Al částic v katalyzátorech na bázi K-alumina

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čapek, Libor cze
dc.contributor.author Kubíčková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:41:54Z
dc.date.available 2015-09-27T10:41:54Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61605
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na popis bazických center v K-alumina katalyzátorech. V první části práce je vypracována teoretická část na téma heterogenní katalýzy a využití aluminy jako nosiče. Teoretická část dále obsahuje popis chemických reakcí, ve kterých je možné katalyzátory na bázi K-alumina použít, popis bazických center v K-alumina katalyzátorech a popis charakterizačních metod využitých v rámci této bakalářské práce (infračervená spektroskopie, Ramanova spektroskopie a XRF). Experimentální část bakalářské práce je zaměřena na cílenou přípravu K-alumina katalyzátorů s odlišnou distribucí draselných částic. Speciální pozornost je zaměřena na studium vlivu koncentrace draslíku v KOH-alumina katalyzátorech, vlivu velikosti zrna a typu alumina nosiče a vlivu použitého prekurzoru (KOH, KCl a K2CO3) na distribuci K-částic v K-alumina katalyzátorech. cze
dc.format 54 s. cze
dc.format.extent 1816929 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject K-alumina cze
dc.subject K-species cze
dc.subject infrared spectroscopy cze
dc.subject Raman spectroscopy cze
dc.subject draselné částice cze
dc.subject infračervená spektroskopie cze
dc.subject Ramanova spektroskopie cze
dc.title Analýza přítomnosti K2O a K-O-Al částic v katalyzátorech na bázi K-alumina cze
dc.title.alternative Analysis of the presence of K2O and K-O-Al species in solid K-alumina based catalysts eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work is focused on the description of the basic sites in K-alumina based catalysts. The theoretical part of bachelor thesis is focused on the description of the heterogeneous catalysis, the utilization of alumina as the support, the chemical reactions in which K-alumina based catalysts are used, the basic sites in K-alumina catalysts and the description of characterization methods used in this thesis (infrared spectroscopy, Raman spectroscopy and XRF). The experimental part of thesis is focused on the targeted preparation of K-alumina catalysts with different distribution of potassium species. Special attention is focused on the study of the concentration of potassium in KOH-alumina catalysts, the influence of the shape and type of alumina support and the influence of precursor (KOH, KCl a K2CO3) to the distribution of K-species in K-alumina catalysts. eng
dc.description.department Katedra fyzikální chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33381 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Bakalářka přednesla výsledky své bakalářské práce a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 27432 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account