Výživa a způsob podávání stravy klientům s Alzheimerovou demencí pohledem pracovníků přímé péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuckir, Martina cze
dc.contributor.author Fabiánová, Andrea
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:41:36Z
dc.date.available 2015-09-27T10:41:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61596
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o možnostech podávání stravy seniorům s Alzheimerovou demencí postiženým poruchami výživy. Jejím cílem bylo zjistit, jak pracovníci v přímé péči posuzují způsob podávání stravy klientům s tímto deficitem. Teoretická část se v úvodu zabývala charakteristikou onemocnění, jednotlivými fázemi Alzheimerovy demence a poruchami výživy v popsaných stádiích, následně je zaměřena na specifika připravované a podávané stravy u těchto seniorů, na kulturu stolování a možnosti využití doplňkové stravy. Praktická část byla založena na kvantitativním výzkumu, který probíhal u pracovníků v sociálních službách v zařízení se zvláštním režimem, které pečuje výhradně o klienty s Alzheimerovou demencí. Ve výzkumu bylo použito dotazníkové šetření, jejíž výsledky jsou zinterpretovány. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 816885 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Alzheimerova demence cze
dc.subject výživa cze
dc.subject malnutrice cze
dc.subject domov se zvláštním režimem cze
dc.subject pracovníci v sociálních službách cze
dc.subject Alzheimer's disease eng
dc.subject nutrition eng
dc.subject malnutrition eng
dc.subject extraordinary-regime facility eng
dc.subject social carer eng
dc.title Výživa a způsob podávání stravy klientům s Alzheimerovou demencí pohledem pracovníků přímé péče cze
dc.title.alternative Nutrition and serving of food for retirees with Alzheimer illness with the view of direct care staff eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Černohorská, Iveta cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the possibility of feeding seniors diagnosed with Alzheimer's disease and with eating disorders. The main goal is to find out how social care workers assess the way meals are served to clients with these disorders. The theoretical part introduces the disease itself; the very next concern was of individual stages of Alzheimer's disease and nutrition disorders in these stages. Then it focuses on the specifics of mealpreparation, feeding seniors, the dining habits and the options of supplementary nutrition usage. The practical part is based on the quantitative research. There was used a survey and the results were interpreted. In this survey took part the social carers from the extraordinary-regime facility, which takes care exclusively of people diagnosed with Alzheimer's disease. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D32871
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře minus Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Z jakého důvodu jste plně nerespektovala doporučení Komise státní závěrečné zkoušky k přepracování závěrečné práce, konkrétně mám na mysli nedostatky v literatuře? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá cze
dc.identifier.stag 28934 cze
dc.date.embargo 2015-08-21 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account