Sestra a kouření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štěpánková, Květoslava cze
dc.contributor.author Vernerová, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:41:32Z
dc.date.available 2015-09-27T10:41:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61591
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou kouření všeobecných sester. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny informace o nikotinu, následky kouření a kouření všeobecných sester. Praktická část se zabývá analýzou a interpretací získaných dat a v závěru zhodnocením výsledků práce. cze
dc.format 54 s. cze
dc.format.extent 2998076 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject nicotine cze
dc.subject smoking cze
dc.subject consequences cze
dc.subject nurse cze
dc.subject nikotin cze
dc.subject kouření cze
dc.subject následky cze
dc.subject všeobecná sestra cze
dc.title Sestra a kouření cze
dc.title.alternative Nurse and smoking eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Čermáková, Kateřina cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the problem of smoking nurses. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part is about nicotine, effect of smoking and smoking nurse. The practical part consists of the analysis and interpretation of obtained data and the final results of the thesis evaluation. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33529
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře minus Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Z jakého důvodu jste si vybrala za respondenty všeobecné sestry z kardioangiologického oddělení? 2. Byla provedena před výzkumem pilotáž? 3. Je možné, aby Vaší respondentkou byla všeobecná sestra ve věku 18 - 21 let? 4. Specifikujte více doporučení pro praxi, která uvádíte v závěru práce. Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 28524 cze
dc.date.embargo 2015-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account