Představy všeobecných sester pracujících na ARO o paliativní péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šoukalová, Kristýna cze
dc.contributor.author Řehounková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:41:30Z
dc.date.available 2015-09-27T10:41:30Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61588
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na paliativní péči na lůžkovém oddělení anesteziologie a resuscitace. Cílem bylo zjistit informovanost a postoje sester pracujících na tomto typu oddělení k paliativní péči a umírání. Teoretická část se zabývá paliativní péčí, intenzivní medicínou a jejich vzájemným propojením. V praktické části jsou uvedena data z dotazníkového šetření u sester pracujících v intenzivním prostředí. Výsledky jsou zpracovány do tabulek nebo grafů a komentovány. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 1734928 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject palliative care cze
dc.subject intensive medicine cze
dc.subject anesthesiology and resuscitation department cze
dc.subject dying cze
dc.subject death cze
dc.subject nurses cze
dc.subject paliativní péče cze
dc.subject intenzivní medicína cze
dc.subject ARO cze
dc.subject umírání cze
dc.subject smrt cze
dc.subject sestry cze
dc.title Představy všeobecných sester pracujících na ARO o paliativní péči cze
dc.title.alternative Ideas of nurses working on Anesthesiology and Resuscitation Department about palliative care eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rusová, Jitka cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on palliative care on the anesthesiology and the resuscitation department. The purpose was to find the awareness and attitudes of nurses working in this type of department about palliative care and dying. The theoretical part is dealing of palliative care, intensive medicine and their interconnections. There is listed data the practical part from questionnaire of nurses working in intensive care. The results are summarized in tables or graphs and commented. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33523
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak objektivně zjistíte, zda je na nějakém oddělení uplatňován paliativní přístup - myslím tím, zda je pacientovi paskytována paliativní péče spolu s kurativní terapií, jak o tom píšete např. na s. 11? 2. Jak objektivně zjistíte, zda na nějakém oddělení ARO dochází k ukončování intenzivní - kurativní léčby a přechodu na paliativní péči, které sestry jsou do daného procesu zapojovány a v jaké míře? 3. Charakterizujte respondenta z oddělení A, který neslyšel o paliativní péči, stran věku, vzdělání a délky praxe? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá cze
dc.identifier.stag 28521 cze
dc.date.embargo 2015-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account