Potřeba informací u pacientů s plánovanou implantací kardiostimulátoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorská, Iveta cze
dc.contributor.author Novotná, Monika
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:41:26Z
dc.date.available 2015-09-27T10:41:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61583
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o potřebě informací u pacientů s plánovanou implantací kardiostimulátoru. Cílem práce je zjistit, zda měli pacienti dostatek informací před výkonem, jakou metodou byli informováni a zda také byli poučeni o možných komplikacích a jestli se některých konkrétně obávají. Praktickým výstupem práce je edukační leták, který by měl být nápomocný u pacientů, kteří jsou indikováni k implantaci. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 1900199 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject arrhythmia cze
dc.subject awareness cze
dc.subject pacemaker cze
dc.subject patients cze
dc.subject arytmie cze
dc.subject informovanost cze
dc.subject kardiostimulátor cze
dc.subject pacienti cze
dc.title Potřeba informací u pacientů s plánovanou implantací kardiostimulátoru cze
dc.title.alternative Need of information of patients with planned implantation of the pacemaker eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ochtinská, Hana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis discusses the information needs of patients with a planned implantation of the pacemaker. The aim of the study is to determine whether patients had enough information before the operation, what method have been informed and whether they were also advised about possible complications and whether some particular fear. The practical outcome of this work is an educational leaflet, which should be helpful for patients who are candidates for implantation eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33494
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak byste využila ve své praxi výsledky ze získaných odpovědí na otázky z dotazníku, které jste nezahrnula do výzkumných otázek? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 28516 cze
dc.date.embargo 2015-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account