Kvalita spánku vysokoškolských studentů nelékařských medicínských oborů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slavíčková, Sabina cze
dc.contributor.author Dočkalová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:41:14Z
dc.date.available 2015-09-27T10:41:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61573
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na kvalitu spánku a spánkové návyky vysokoškolských studentů nelékařských medicínských oborů v prezenční formě studia. V teoretické části práce je popsána fyziologie spánku, jeho význam, spánkové standardy, poruchy spánku a okrajově stres a duševní hygiena. Ve výzkumné části práce jsou diskutovány výsledky šetření, jež probíhalo kvantitativní formou. cze
dc.format 61 s. cze
dc.format.extent 1871886 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject sleep cze
dc.subject students cze
dc.subject quality of sleep cze
dc.subject undergraduate studies cze
dc.subject stress cze
dc.subject mental hygiene cze
dc.subject spánek cze
dc.subject studenti cze
dc.subject kvalita spánku cze
dc.subject vysokoškolské studium cze
dc.subject stres cze
dc.subject duševní hygiena cze
dc.title Kvalita spánku vysokoškolských studentů nelékařských medicínských oborů cze
dc.title.alternative Paramedical college students and their quality of sleeping eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Panovský, Evžen cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on the quality of sleep and sleep habits of college students in full- time study of paramedical fields of medicine. In the theoretical part ares described sleep physiology, importance of sleep, sleep standards, sleep disorders, marginally stress and mental hygiene. In the research part of the thesis are discussed survey results, which was conducted in quantitative form. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33519
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Co podle Vás nejvíce ovlivňuje kvalitu spánku studentů FZS? (uveďte alespoň 3 nejvýznamnější faktorys krátkým zdůvodněním) 2. Jaké znáte nefarmakologické postupy léčby (prevence) spánkových poruch? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá cze
dc.identifier.stag 28499 cze
dc.date.embargo 2015-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account