Výživové preference pacientů v terminální fázi nemoci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermáková, Kateřina cze
dc.contributor.author Jeníčková, Petra
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:41:08Z
dc.date.available 2015-09-27T10:41:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61567
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku podávání výživy a tekutin u pacientů v konečné fázi života. Práce se konkrétně zabývá specifikou výživových preferencí u pacientů hospitalizovaných v hospicovém zařízení. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část je zaměřena na obecnou formulaci výživy a specifika podání výživy u pacientů s onkologickou nemocí. Výzkumná část obsahuje interpretaci dat, které byly získány na základě dotazníkového šetření. cze
dc.format 95 s. cze
dc.format.extent 2010346 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject nutrition cze
dc.subject parenteral nutrition cze
dc.subject malnutrition cze
dc.subject palliative care cze
dc.subject hospice cze
dc.subject dying cze
dc.subject výživa cze
dc.subject parenterální výživa cze
dc.subject malnutrice cze
dc.subject paliativní péče cze
dc.subject hospic cze
dc.subject umírání cze
dc.title Výživové preference pacientů v terminální fázi nemoci cze
dc.title.alternative Nutritious preferences of patients in the terminal phase of disease eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Duková, Ivana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with nutrition - giving nourishment and liquids to patients in their terminal phase of life. In concrete terms the thesis specifies nutrition preferences of patients hospitalized in a hospice. The thesis is divided into two parts - theoretical and empirical. The theoretical part formulates nutrition in general and specifies giving nourishment to oncologically ill patients. The empirical part contains the interpretation of data gained from the questionnaire survey. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33500
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jakým způsobem bylo postupováno při hodnocení % zkonzumované porce v rámci výzkumu? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 27888 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account