Využití kompresivní terapie v léčbě ran

Show simple item record

dc.contributor.advisor Procházková, Romana cze
dc.contributor.author Beránková, Nikola
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:41:06Z
dc.date.available 2015-09-27T10:41:06Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61565
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou využití kompresivní terapie v léčbě ran. Cílem této práce bylo zjistit míru informovanosti pacientů při užívání kompresivní terapie. Práce popisuje základní fakta kompresivní terapie, nejčastější onemocnění spojená s používáním kompresivní terapie a míru využití komprese. Praktickým výstupem bakalářské práce je edukační materiál pro pacienty využívající kompresivní terapii. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 2262072 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject compression therapy cze
dc.subject venous system cze
dc.subject chronic venous insufficiency cze
dc.subject varicose ulcer cze
dc.subject non-healing wound cze
dc.subject kompresivní terapie cze
dc.subject žilní systém cze
dc.subject chronická žilní insuficience cze
dc.subject bércový vřed cze
dc.subject nehojící se rána cze
dc.title Využití kompresivní terapie v léčbě ran cze
dc.title.alternative Use of compression therapy in the threatment of wounds eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holeková, Jindra cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor work deals with the use of compression therapy in the treatment of wounds. The target of this study was to determine the level of awareness of patients who using compression therapy. Describes the basic facts of compression therapy, the most common diseases associated with the use of compression therapy and the rate of use compression. The practical outcome of my work is educational material for patients using compression therapy. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33514
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jací specialisté mohou předepisovat kompresivní el. punčochy III třídy a jací KEP IV třídy? 2. Mohla byste dle výzkumu odpovědět na první výzkumnou otázku? 3. V teoretické části uvádíte, že otoky DK jsou vždy důsledkem dekompenzace zdravotního stavu. Co si pod tím představujete? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 27106 cze
dc.date.embargo 2015-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account