Degradace lněného oleje v důsledku konzervování papíru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holická, Hana cze
dc.contributor.author Durčík, David
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:40:56Z
dc.date.available 2015-09-27T10:40:56Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61562
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je posoudit vliv dezinfekčních a neutralizačních činidel na filmovou vrstvu již zpolymerovaného lněného oleje na papírové podložce. Při zhotovování vzorků byly použity dva druhy papíru - dřevitý a ruční papír. Vzorky byly vystaveny několika typům urychleného stárnutí, následně byly ošetřeny různými neutralizačními a dezinfekčními činidly a opětovně vystaveny urychlenému stárnutí vlivem vlhkého tepla. Pro analýzu změn ve vrstvě zesítěného oleje na papírové podložce byla použita UV-VIS spektrofotometrie. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 1637567 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject linseed oil cze
dc.subject disinfection cze
dc.subject neutralization cze
dc.subject lněný olej cze
dc.subject dezinfekce cze
dc.subject neutralizace cze
dc.subject papír cze
dc.title Degradace lněného oleje v důsledku konzervování papíru cze
dc.title.alternative Degradation of linseed oil as a result of preserving paper eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The goal of this thesis is to assess the effects of disinfection and neutralization agents on a thin film of cross-linked linseed oil anchored to a paper foundation. Two kinds of paper were used in making of the samples - wood and handmade paper. The samples were exposed to various types of accelerated aging and treated with various neutralization and disinfection agents afterwards, before being once more exposed to accelerated aging by heat in humid air. UV-Vis spectrophotometry was used for analysis of the layer of cross-linked oil on the paper foundation. eng
dc.description.department Katedra polygrafie a fotofyziky cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33388 cze
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence prof.Ing. Petr Němec, Ph.D. : Lněný olej obsahuje jaké kyseliny? Napište vzorce těchto kyselin. ing. Jan Vališ, Ph.D. : Vysvětlete uvedené vemisní křivky. ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D. : Stárnutí plynnými polutannta bylo prováděno jakým způsobem? Jaké oxidy dusíku byly použity? ing. Tomáš Syrový, Ph.D. : Jaké jsou samotné změny stárnutí jak papíru, tak lněného oleje? cze
dc.identifier.stag 27271 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account