Značení na obalech potravin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Syrový, Tomáš cze
dc.contributor.author Češek, David
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:40:53Z
dc.date.available 2015-09-27T10:40:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61559
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá legislativním rámcem nových předpisů EU v designu potravinových obalů. Upozorňuje na nové legislativní nařízení EU platné od 13. 12. 2014 a z něj vyplívající omezení při tvorbě designu obalů. V jednotlivých bodech jsou definovány povinné prvky na obalech potravin s uvedením platných výjimek. Nad rámec platné legislativy je v práci zahrnuto označování výživových údajů, které nabývají platnost od 13. 12. 2016, pokud již nejsou uváděny vč. grafického uvádění referenčních hodnot příjmu. Zároveň je v práci podobně popsána problematika výživových a zdravotních tvrzení na obalech potravin. Práce se zabývá i označováním značek kvality potravin na trhu ČR v rámci platných vyhlášek a nařízení. V poslední části práce je souhrnný pohled do problematiky označování obalů dle zákona o obalech a platných předpisů. cze
dc.format 59 s. cze
dc.format.extent 1963772 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject EU legislation cze
dc.subject Packaging Design cze
dc.subject Health and Nutrition Claims cze
dc.subject Mandatory information at Labelling of food products cze
dc.subject potravinové obaly cze
dc.subject legislativa EU cze
dc.subject design obalů cze
dc.subject zdravotní a výživová tvrzení na obalech cze
dc.subject povinné informace na obalech potravin cze
dc.title Značení na obalech potravin cze
dc.title.alternative Labelling of food products eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with legislation, the new EU regulations on food packaging design. It explains the new legislative regulation in effect since 13.12.2014 and from the ensuing constraints when creating packaging design. They are defined as mandatory elements of food packaging including applicable exemptions. The work also includes in the labeling of nutritional information, which will enter into force from 13.12.2016. The next part describes nutrition and health claims on food packaging. It also includes the labeling of quality food brands in the Czech market under applicable regulations. The final part describes the issue of labeling of packages according to the Packaging Law and applicable regulations. eng
dc.description.department Katedra polygrafie a fotofyziky cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33389 cze
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence ing. Jan Vališ, Ph.D. : Výživová tvrzení- kdo je definuji? Co znamená termín LIGHT? cze
dc.identifier.stag 27251 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account