Migrace látek z tiskových barev a laků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašúrek, Bohumil cze
dc.contributor.author Smilowská, Veronika
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:40:50Z
dc.date.available 2015-09-27T10:40:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61555
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou migrace látek z tiskových barev a laků. V práci jsou uvedeny jednotlivé typy migrace a složení tiskových barev a laků. Dále jsou vysvětleny pojmy simulanty potravin, specifický migrační limit a celkový migrační limit. V následujícím textu jsou popsány postupy měření a laboratorní analýzy, které se v současné době využívají pro stanovení míry migrace. Další kapitola se věnuje legislativě, která je zaměřena na možnosti použití tiskových barev a laků na potisk obalů potravin. V závěru práce jsou uvedeny instituce zabývající se migrací látek z obalů do potravin. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 3245985 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject migration cze
dc.subject specific migration limit cze
dc.subject overal migration limit cze
dc.subject food simulants cze
dc.subject low migration inks cze
dc.subject printing inks cze
dc.subject tiskové barvy cze
dc.subject migrace látek cze
dc.subject simulanty potravin cze
dc.subject migrační limit cze
dc.subject nízkomigrační barvy cze
dc.title Migrace látek z tiskových barev a laků cze
dc.title.alternative Migration of substances from printing inks and varnishes eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis deals with the migration of substances from printing inks and varnishes. The thesis presents different types of migration and the composition of the inks and varnishes. Further explains concepts in food simulants, the specific migration limit and the overall migration limit. The following describes the measurement procedures and laboratory analysis currently used to determine the levels of migration. Another chapter is devoted to legislation dealing with the use of printing inks and varnishes for food packaging printing. In conclusion, there are listed institutions dealing with the migration of substances from packaging into food. eng
dc.description.department Katedra polygrafie a fotofyziky cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33393 cze
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.: Které analytické metody se používají pro migrující látky? cze
dc.identifier.stag 20837 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account