Inteligentní řízení budovy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štěpánek, Ladislav cze
dc.contributor.author Kukla, Josef
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:40:37Z
dc.date.available 2015-09-27T10:40:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61548
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje analýzu inteligentního řízení budov používaných na českém trhu. V úvodu se nachází popis funkce inteligentní elektroinstalace a její hlavní součásti. V druhé části bakalářské práce jsou uvedeny výhody, nevýhody a porovnání s klasickou elektroinstalací. Následuje popis systému Loxone a Tecomat Foxtrot systému. Inteligentní budova je řízena Tecomat Foxtrot systémem. Další část práce je zaměřena na bezpečnost dálkového řízení budov. V závěru je popsán vyrobený prezentační panel s naprogramováním řízení světel, vytápění a předokenních žaluzií. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 4867469 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject comparison of installations cze
dc.subject classical wiring cze
dc.subject intelligent wiring cze
dc.subject porovnání instalací cze
dc.subject klasická elektroinstalace cze
dc.subject inteligentní elektroinstalace cze
dc.title Inteligentní řízení budovy cze
dc.title.alternative Smart building management eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis describes analysis of intelligent buildings control used on the Czech market. In the first part, there is a function description of intelligent wiring and its main parts. In the second part of this bachelor thesis there are advantages, disadvantages and comparison with the classic wiring. It is followed by description of Loxone system and Tecomat Foxtrot system. The whole intelligent building system is controlled through the use of the Tecomat Foxtrot system. The another part is interested in safety of intelligent wiring. In conclusion there is described panel presentation with programming of lighting control, heating and Venetian blinds. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D32339 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce byla zpracována na požadované úrovni. Autor práce uspokojivě vysvětlil připomínky a dotazy členů komise, komisí byla práce hodnocena klasifikací velmi dobře mínus. V teoretické části student neuspěl z jednoho předmětu, celkové hodnocení - neprospěl. cze
dc.identifier.stag 21324 cze
dc.date.embargo 2015-05-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account